: ΕΔΗΚ >> Έγγραφα
: Έγγραφα με στοιχεία υπαλλήλων του υπουργείου βιομηχανίας - 1952
: Έγγραφα
  • :Πρακτικά
  • :Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
  • :Ελληνικά
  • :Ε.ΔΗ.Κ
  • :Ε.ΔΗ.Κ
  • :Ε.ΔΗ.Κ
  • :01/05/1952
  • :PDF

Στοιχεία υπαλλήλων του υπουργείου βιομηχανίας Ελλάδα 1952 Ζίγδης, Ιωάννης Γ.


Ψηφιακό Αρχείο

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα