: ΕΔΗΚ >> Έγγραφα
: Έκθεση του Στρατηγού Leschi, Διευθυντού των Τεχνικών Υπηρεσιών της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης περί του εξοπλισμού του ελληνικού δικτύου μεσαίων κυμάτων
: Έγγραφα
  • :Πρακτικά
  • :Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
  • :Ελληνικά, Αγγλικά
  • :Ε.ΔΗ.Κ
  • :Ε.ΔΗ.Κ
  • :Ε.ΔΗ.Κ
  • :05/09/1950
  • :PDF

Περί του εξοπλισμού του ελληνικού δικτύου μεσαίων κυμάτων Ελλάδα Σ. Κοστόπουλος Ευάγγελος Αβέρωφ


Ψηφιακό Αρχείο

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα