: ΕΔΗΚ >> Έγγραφα
: Εκλογικό έγγραφο υποψηφιότητας του κ. Ζίγδη - 1963
: Έγγραφο
  • :Πρακτικά
  • :Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
  • :Ελληνικά
  • :Ε.ΔΗ.Κ
  • :Ε.ΔΗ.Κ
  • :Ε.ΔΗ.Κ
  • :11/10/1963
  • :PDF

Εκλογική υποψηφιότητα του κ. Ζίγδη για βουλευτής νομού Δωδεκανήσου Ελλάδα 1963 Ζίγδης, Ιωάννης Γ.


Ψηφιακό Αρχείο

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα